Nu börjar din tid på Handels­högskolan!

Höstterminen 2020 drar officiellt igång 31 augusti, men beroende på vad du ska läsa gäller lite olika saker inför studiestarten. Läs mer om vad som gäller på just ditt program eller din kurs.

Med sina huvudämnen - ekonomi och juridik - har Handelshögskolan en unik bredd. Handelshögskolan är en fakultet inom Göteborgs Universitet och består av fyra institutioner:

  • Företagsekonomiska institutionen
  • Institutionen för ekonomi och samhälle
  • Institutionen för nationalekonomi med statistik
  • Juridiska institutionen

JURISTPROGRAMMET Det här gäller inför studiestarten.

LOGISTIKPROGRAMMET

Det här gäller inför studiestarten.

SAMHÄLLSANALYS

PROGRAMMET

Det här gäller inför studiestarten.

SAMHÄLLSVETENSAPLIGT
MILJÖVETARPROGRAM

Det här gäller inför studiestarten.

Tacka ja till din plats För att behålla din plats på ditt program eller din kurs måste du tacka ja till din plats på antagning.se senast 24 juli

EKONOMIE KANDIDATPROGRAMMET

Det här gäller inför studiestarten.

FRISTÅENDE KURSER

Det här gäller inför studiestarten.

Ekonomie kandidatprogrammet Studievägledare Karin Cederholm ekprog-studievagledning@handels.gu.se

Handelshögskolans logistikprogram Studievägledare Anna Karin Hasselblad fek-studievagledning@handels.gu.se

Juristprogrammet Studievägledare Lena Björk Telefon: 031-786 15 34 studievagledning@law.gu.se

Samhällsanalysprogrammet Studievägledare Linda Schöndell svl.es@handels.gu.se

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Studievägledare Anna-Karin Ågren smil@handels.gu.se Nationalekonomi och statistik

Studievägledare Katarina Renström

svl@economics.gu.se

Företagsekonomi och ekonomisk geografi Studievägledare Anna-Karin Hasselblad fek-studievagledning@handels.gu.se

Juridik (fristående kurs) Studievägledare Lena Björk studievagledning@law.gu.se

Ekonomisk historia, innovation och entreprenörskap, kulturgeografi svl.es@handels.gu.se

Studentportalen

I Studentportalen hittar du viktig och värdefull information om dina studier. Där finns bland annat en checklista för dig som är ny student.

Career Service

- våra coacher stöttar dig i din personliga och professionella utveckling

Career Service vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan. Genom aktiviteter som företagspresentationer, färdighetsträning, cv-granskning och karriärcoaching hjälper Career Service dig att bli förberedd för yrkeslivet. Workshops inom personlig och professionell utveckling finns även integrerat i flera av våra utbildningsprogram.

Digital undervisning

Under våren 2020 har Handelshögskolan övergått till digital undervisning för att minska spridningen av covid-19.

Digital undervisning innebär att en stor mängd studier förflyttats från fysiska platser till att istället ske med tjänster och verktyg som är uppkopplade mot internet. Undervisningen på Handelshögskolan kommer som huvudregel att bedrivas digitalt fram till 31 oktober.

Hur tycker våra studenter att det har funkat med digital undervisning under vårterminen?

"Jag tycker att det funkat bra. Alla lärare har anpassat sig snabbt till omständigheterna och gör så gott de kan. Men jag tycker nog att undervisning i sal i de allra flesta fall är mer lärorikt, då det blir en mer dynamisk och livlig undervisning. Jag tycker också att det är enklare att få en bra dialog och diskussion i sal, så det är något som jag saknar nu när vi har distansundervisning."


Tom Lidgard Student, Handelshögskolans Logistikprogram

"Undervisningen har fungerat bra. Våra lärare har verkligen gjort ett fantastiskt jobb med att ställa om undervisningen till helt digital. Det som är tråkigt är att man inte träffar sina klasskamrater lika mycket och på så sätt tappar man sammanhangen där man sitter och diskuterar tillsammans. Istället har det blivit en del telefonsamtal om det är något man tycker är svårt för att höra om kompisen förstått det bättre."


Hanna Carmesund Student, Juristprogrammet

"Jag har under i princip hela distansundervisningstiden varit inne på min C-uppsatskurs där vi knappt har några obligatoriska moment i skolan, så för min del har det fungerat väldigt bra. Med Zoom och Google Docs har det gått riktigt smidigt att skriva tillsammans med min uppsatspartner trots att vi befinner oss på olika platser. Även opponeringsmomentet fungerade bra, även om det inte upplevdes riktigt lika högtidligt."


Isak Öhrlund Student, Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

"Det svåraste har varit att hitta rutiner i vardagen. Något så grundläggande som att vakna och göra iordning sig för att sedan gå till skolan är något jag saknar då det är mycket lättare skjuta fram arbetet som skall göras när man pluggar på distans. Jag tycker att det känns som man har fått betydligt fler timmar på dagen då man slipper transport och tidskrävande saker men att det är svårt att utnyttja tiden väl då det är lätt att tänka att det finns massa tid framöver. Såklart saknar man också det sociala med att träffa sina kurskamrater på föreläsningar och skolan."


Viktor Johansson Student, Ekonomie kandidatprogram

Sustainability day - Challenges 11 september 2020 På Handelshögskolan vrider och vänder vi på framtidens utmaningar och funderar kring lösningar på de globala hållbarhetsmålen i forskning, utbildning och tillsammans med partners från näringsliv, offentliga organisationer och ihop med våra internationella samarbetspartners.

Sustainability Day: Challenges Programstudenternas första hållbarhetsdag är en dag med fokus på globala utmaningar för en hållbar samhällsutveckling. Dagen börjar i samtal mellan forskare från olika discipliner där den centrala frågan är; Vad kommer att krävas för att gå från ord till handling och åstadkomma den hållbara omställning som krävs för att nå de högt ställda globala hållbarhetsmål som världens länder enades om redan 2015?

Upplägg Hållbarhetsdagen är upplagd som en konferens där du skräddarsyr din eftermiddag och väljer vad du vill fördjupa dig i. Global ojämlikhet, förutsättningar för internationell samverkan eller lokala utmaningar i Göteborg är exempel på teman på dagen. Du medverkar på ett gemensamt pass och väljer därefter fritt mellan fyra olika pass. Challenges – första dagen av tre Sustainability Day: Challenges är den första av tre heldagar för alla programstudenter. Nästkommande dagar äger rum under ditt andra och tredje studieår och kommer att fokusera på Responsibility respektive Solutions. Praktisk information Sustainablility Day: Challenges arrangeras den 11/9 och ingår som en del i alla program. Anmälan till de olika spåren öppnar ett par dagar innan. I år arrangeras dagen online, mer information kommer via plattformen Canvas.