VAD HÄNDER EFTER KANDIDATEXAMEN ?

LÄTT ATT FÅ JOBB

96% 96% av de kandidatstudenter som valde att börja arbeta efter examen fick jobb inom 6 månader efter avslutade studier. 56% fick jobb redan innan studierna avslutades.

3,5 % fick jobb inom 1 år. 1,5 % är arbetsökande efter 1 år.

GENOMSNITTLIG MÅNADSLÖN

Den genomsnittliga månadslönen för ekonomer och jurister från Handelshögskolan ett år efter kandidat-/juristexamen är 31,850 kr.

Uppgifterna avser alumner (fd studenter) som tog kandidatexamen/juristexamen 2018.

Intervju med Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden

"Vi tar löpande in studenter från Handelshögskolan"

Nära samarbete med näringsliv och samhälle

Det var näringslivet i Göteborg som startade Handelshögskolan 1923, och att ha ett nära samarbete är en självklarhet för oss. Som student kommer du att möta representanter från näringsliv och samhälle genom hela din utbildning. De kan dyka upp som gästföreläsare eller när du ska skriva uppsats, eller på studentkårens aktiviteter.

"I slutet av utredningen håller jag förhör med den misstänkte"

Kristina Eklund läste Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram och jobbar idag som miljöbrottsutredare på Polismyndigheten.

”Alla jag känner som har tagit examen från Juristprogrammet har ett kvalificerat jobb som de är jättenöjda med”

Martin Amnell läste Juristprogrammet och jobbar idag som tingsnotarie på Förvaltningsrätten

"Glad att jag även läste min master på Handelshögskolan"

Tara Salehi läste ekonomi och jobbar idag som business controller