Grattis till antagningen och välkommen till Handels­högskolan!

Handelshögskolans forskning och utbildning ska bidra till en positiv samhällsutveckling i stort. Vi tar oss an de utmaningar som världen står inför idag, exempelvis klimatförändringar, global resursfördelning och de politiska och finansiella systemens sårbarhet. Våra utbildningar har därför både en stark relation till aktuell forskning och en nära samverkan med våra studenters framtida arbetsgivare i det omgivande samhället. Som student får du en bred bas att stå på inför språnget ut i arbetslivet. Du kommer successivt att bygga dina tillgångar i form av kunskaper, verktyg och färdigheter. Här kommer du att lära dig att samla och analysera information, och skolas i kritiskt tänkande, att ifrågasätta det existerande och utveckla nya förslag till lösningar. Åren som student handlar också om personlig utveckling genom nya erfarenheter; diskussioner med klasskamrater och lärare, extrajobb, resor och andra aktiviteter utanför studierna.

Med detta i ryggen är du väl rustad för en öppen, föränderlig och komplex värld! Per Cramér Rektor, Handelshögskolan

Sveriges enda Triple Crown-ackrediterade handelshögskola!

Vi är en av cirka 90 skolor i världen – och den enda i Sverige – som har de tre mest prestigefyllda internationella ackrediteringarna för handelshögskolor. Det visar att vår verksamhet håller en hög kvalitet, även vid en internationell jämförelse, och att vi hela tiden utvecklas i takt med omvärldens krav och förändringar.