Ridwan Qayre läser Samhällsanalysprogrammet

Viktor Johansson pluggar Ekonomie kandidatprogrammet

Astrid Johansson pluggar Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Tom Lidgard läser Handelshögskolans Logistikprogram

Ekonomiska biblioteket

Ekonomiska biblioteket, som ligger på Handelshögskolan, har böcker och tidskrifter inom ekonomi, kulturgeografi, ekonomisk historia, juridik och statistik. Här finns också samlingar speciellt inriktade på FN och EU. Det här betyder att du kan låna mycket av den kurslitteraturen som du kommer att behöva under din studietid.

Kim Larsson läser Juristprogrammet