160 PARTNERUNIVERSITET RUNT OM I VÄRLDEN

Plugga utomlands!


Genom att studera utomlands kan du skaffa dig den erfarenhet och världsvana som behövs för att kunna kvalificera dig till de mest intressanta jobben. Du får möjlighet att lära känna ett nytt land och en ny kultur, samtidigt som din utbildning får en unik profil. Som student på Handelshögskolan finns det goda möjligheter att studera utomlands under en eller två terminer. Utlandsstudierna kan bli tillgodoräknade i din svenska examen och förlänger därmed inte den totala studietiden.